Oferta

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO W LUBLINIE

ULTRASONOGRAFIA

Położnicze USG 4D, USG 3D (obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym budowy płodu i jego zachowania) – wolumetryczne sondy przezpochwowa i przezbrzuszna – z dokumentacją video (DVD). Umożliwia precyzyjne odwzorowanie dowolnej powierzchni ciała płodu i dowolnej płaszczyzny przekroju, analogicznie do tomografii komputerowej i z podobną dokładnością, nie obciążając przy tym szkodliwym promieniowaniem. 

USG genetyczne wg zasad Fetal Medicine Foundation – umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości budowy płodu związanych z wadami genetycznymi (m.in. zespól Downa, Edwardsa, Patau, Turnera). Wysokiej rozdzielczości obraz tomograficzny pozwala na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów, a na ich podstawie cyfrowe algorytmy umożliwiają obliczenie ryzyka obecności wady genetycznej płodu i wskazania do ewentualnej amniopunkcji. Niejednokrotnie łączone z testami biochemicznymi (test Pappa, test potrójny).

USG położnicze z kolorowym Dopplerem – umożliwia ocenę przepływów krwi w naczyniach płodu: pomiary parametrów prędkości przepływu (Doppler fali ciągłej), analizę spektrum prędkości (Doppler spektralny) , ocenę energii przepływów w bardzo drobnych naczyniach (Doppler mocy). Uzyskane tą drogą informacje pozwalają na wykrycie zarówno nieprawidłowości w budowie narządów i ich unaczynienia jak i ocenę bieżącego stanu płodu, zwłaszcza w ciąży zagrożonej (nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, cukrzyca, opóźnienie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu).

USG serca płodu – uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu serca płodu i zastosowanie programu obliczeniowego pozwala na wykrycie wielu nieprawidłowości budowy i funkcji serca płodu, umożliwiając ewentualną wczesną interwencję poporodową. Cyfrowa technika STIC pozwala zapisać trojwymiarowy obraz serca w kilku skurczach, a zapis ten może być miarodajnie konsultowany przez wiodących kardiologów płodowych na świecie

USG ginekologiczne przezpochwowe lub przezodbytnicze 3D i 4D (trójwymiarowe), z kolorowym Dopplerem. Uzyskiwany obraz wysokiej rozdzielczości może być analizowany w dowolnej płaszczyźnie (tak, jak w tomografii komputerowej), co pozwala na precyzyjną diagnostykę większości nieprawidłowości narządów rodnych. Ma szczególne zastosowanie w różnicowaniu zmian w obrębie przydatków, poprzez umożliwienie wykrycia subtelnych cech wskazujących na proces nowotworowy (m.in. ocena powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej guza, jego objętości, spektrum przepływów krwi w naczyniach). 

HSG (hysterosalpingografia) - badanie drożności jajowodów – z kontrastem ExEm, pod kontrolą USG przezpochwowego. Badanie niezbędne w diagnozowaniu przyczyn niepłodności. Wykorzystanie sondy wysokiej rozdzielczości o unikalnie szerokim kącie skanowania (180 stopni) pozwala uwidocznić przepływ kontrastu jednocześnie przez prawy i lewy jajowód na jednym obrazie, co wydatnie poprawia trafność rozpoznania. W przeciwieństwie do klasycznego badania HSG badanie z użyciem USG jest niebolesne, nieobciążające promieniowaniem jonizującym i można je wykonywać u osób uczulonych na typowe środki kontrastujące.

USG z kontrastem domacicznym (SIS, HyCoSy) 3D – podanie do jamy macicy roztworu fizjologicznego i obserwacja wnętrza tak poszerzonej jamy w dowolnej płaszczyźnie (obraz trójwymiarowy) pozwala na wykrycie nawet subtelnych zmian chorobowych (polipy, przerost śluzówki, mięśniaki). Niejednokrotnie pozwala na odstąpienie od wykonywania diagnostycznego zabiegu histeroskopii. Umożliwia określenie wskazań do ewentualnych biopsji.

USG – monitorowanie owulacji w leczeniu niepłodności. Kilkukrotna obserwacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych w danym cyklu jest niezbędnym elementem diagnostyki niepłodności i jej leczenia technikami wspomaganej prokreacji. Podczas stymulacji owulacji w jajnikach powstaje często po kilkanaście pęcherzyków, których dokładny, szybki i powtarzalny pomiar umożliwia technika SonoAVC (automatic volume count) – zmniejsza to dokuczliwość badania, skraca jego czas i poprawia dokładność względem klasycznego badania.


ZABIEGI GINEKOLOGICZNE

Laser chirurgiczny – zastosowanie nowoczesnego lasera CO2 dużej mocy pozwala na precyzyjne, bezkontaktowe, często bezkrwawe usuwanie zmian w obrębie szyjki macicy, sromu, pochwy, skóry (m. in. CIN, brodawki płciowe, „nadżerki”, endometrioza) – poprzez ich wycięcie lub odparowanie (waporyzację). Najczęściej zabiegi wykonywane są pod kontrolą mikroskopu (kolposkopu), co daje najwyższą precyzję operowania, krótki czas gojenia i znakomite efekty końcowe. 

Elektroresekcja (LLETZ/LEEP) – usuwanie zmian w obrębie szyjki macicy poprzez ich wycięcie pętlą diatermiczną, z badaniem histopatologicznym (CIN – dysplazje, polipy, nadżerki). Wysokiej mocy diatermia Berchtold z układem ICC (intelligent cut & coagulation) stale monitoruje bezpieczeństwo poziomu energii. 

IUD (antykoncepcyjna wkładka domaciczna) – zarówno wprowadzenie wkładki konwencjonalnej (stosujemy tylko produkty europejskie, certyfikowane CE) jak i hormonalnej (Mirena) odbywa się pod kontrolą USG z ew. znieczuleniem miejscowym. Dokładne położenie IUD po wprowadzeniu kontrolowane jest badaniem trójwymiarowym, co zapewnia pewność prawidłowości działania tej formy antykoncepcji.

Wycinki diagnostyczne pod kontrola kolposkopu z szyjki macicy, pochwy i sromu. Zastosowanie najwyższej klasy optyki mikroskopowej Leica do obserwacji powierzchni nabłonków i skóry umożliwia precyzyjny wybór miejsca pobrania wycinka, co znacznie zwiększa trafność rozpoznania.

Biopsja aspiracyjna śluzówki jamy macicy (endometrium) – z wykorzystaniem oryginalnych jednorazowych sond Pipelle de Corniere pozwala na bezbolesne pobranie diagnostycznego materiału tkankowego z jamy macicy

Łyżeczkowanie jamy macicy – zabieg stosowany jako diagnostyczno-leczniczy w przypadku obecności nieprawidłowego krwawienia, celem jego powstrzymania i uzyskania materiału tkankowego do badania histopatologicznego

Pessar pochwowy – silikonowy krążek zakładany w przypadkach obniżenia/wypadania macicy, nietrzymania moczu, skracania się szyjki macicy w ciąży. Dobierany indywidualnie dla każdej pacjentki (osobisty).

Inseminacja domaciczna (IUI - IntraUterine Insemination) – procedura stosowana w leczeniu niepłodności i polegająca na wprowadzeniu specjalnie preparowanego nasienia małżonka do jamy macicy tuż przed lub tuż po owulacji. Zabieg niebolesny, o relatywnie wysokiej skuteczności 

HSG - badanie drożności jajowodów – z kontrastem ExEm, pod kontrolą USG, w prezentacji trójwymiarowej. Zabieg niebolesny, wynik uzyskiwany natychmiastowo, o bardzo wysokiej czułości klinicznej.

Kriochirurgia – zamrażanie zmian w obrębie szyjki macicy (nadżerki, endometrioza,), pochwy i sromu (np. brodawki plciowe)

Usuwanie brodawek płciowych (kłykcin kończystych - w znieczuleniu miejscowym, z zastosowaniem techniki laserowej, z ew. badaniem histopatologicznym i wirusologicznym.

Nacięcie ropnia/torbieli gruczołu Bartholina

Usuwanie polipów szyjki macicy - w znieczuleniu miejscowym, z laserową waporyzacją szypuły i badaniem histopatologicznym.

Laserowa plastyka pochwy i krocza - zabiegi z zastosowaniem frakcyjnego lasera CO2 Edge One stosowane w leczeniu nietrzymania moczu oraz obniżenia i/lub zwiotczenia ścian pochwy. Zabiegi są niebolesne i wykonywane w miejscowym znieczuleniu żelowym. Cechują się dużą skutecznością przy praktycznej nieobecności działań niepożądanych, pozabiegowy okres zmniejszenia aktywności fizycznej i intymnej trwa jedynie kilka dni.


SZYJKA MACICY - DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PROFILAKTYKA

Kolposkopia – przezpochwowe badanie mikroskopowe szyjki macicy najwyższej klasy kolposkopem optycznym LEICA z dokumentacją fotograficzną i cyfrową analizą obrazów (niezbędne przy nieprawidłowym wyniku badania cytologicznego). Zastosowanie unikalnej optyki Leica pozwala na precyzyjne rozpoznanie ognisk chorobowych, nawet o bardzo małych wymiarach i zaplanowanie dalszego postępowania. Cyfrowe archiwum obrazów kolposkopowych w wysokiej rozdzielczości pozwala na obiektywne porównywanie ewolucji zmian na przestrzeni czasu oraz ocenę efektów zastosowanego u indywidualnej pacjentki leczenia.

Biopsje celowane – mikrowycinki pobierane z szyjki macicy pod kontrolą kolposkopową z oceną histopatologiczną. Dokladny wybór miejsca poddawanego biopsji jest kluczowym elementem trafności rozpoznania zmian przednowotworowych/nowotworowych w obrębie szyjki macicy. Zabieg niebolesny.

Ocena stopnia czystości pochwy w mikroskopie fazowo-kontrastowym – natychmiastowe rozpoznanie nieprawidlowości flory pochwowej poprzez zastosowanie mikroskopu Leica z ukladem kontrastu fazowego do obserwacji wydzieliny pobranej podczas badania

Szczepienia przeciw HPV – podawanie szczepionki przeciw HPV cztero- lub dziewięciowalentnej (obejmującej 4 lub 9 typów HPV) odbywa się po uprzedniej konsultacji, ew. niezbędnych badaniach i jest bezpłatne (preparat należy zakupić).

HPV – diagnostyka DNA, mRNA, leczenie, szczepienia. Konsultacja obejmuje wdrożenie procedury postępowania w zakresie partnerów seksualnych (w tym także badanie HPV u partnera męskiego), nadzoru i ew. leczenia w przypadku zakażeń przewlekłych bez zmian morfologicznych a także nadzoru nad pacjentkami/pacjentami po leczeniu

Kriochirurgia – zamrażanie łagodnych zmian w obrębie szyjki macicy (nadżerki, endometrioza). Niebolesny zabieg, w którym jako źródło kontrolowanej niskiej temperatury wykorzystujemy bezpieczny gaz (podtlenek azotu).

Elektroresekcja (LLETZ/LEEP) – usuwanie zmian w obrębie szyjki macicy poprzez ich wycięcie pętlą diatermiczną, z badaniem histopatologicznym (CIN – dysplazje, polipy, nadżerki). Najczęściej wykonywany pod kontrolą mikroskopu (kolposkopu) - wiecej informacji: zobacz dzial ZABIEGI GINEKOLOGICZNE.

Cytologia (badanie cytologiczne) – podstawowe i niezbędne badanie profilaktyczne, wykonywane celem wykrycia komórkowych zmian w obrębie szyjki macicy, mogących być prekursorami raka tego narządu. Bezbolesne pobranie rozmazu z tarczy i kanału szyjki macicy oraz mikroskopowa ocena komórek w technice cienkowarstwowej (cytologia płynna, cienkowarstwowa, LBC - liquid based cytology) lub konwencjonalnej. Zastosowanie techniki cienkowarstwowej umożliwia także dodatkowe oznaczenie obecności DNA lub mRNA HPV, co podnosi pewność uzyskanego wyniku. 

Chirurgia laserowa – usuwanie zmian w obrębie szyjki macicy poprzez ich odparowanie lub wycięcie (CIN – dysplazje, polipy, nadżerki, endometrioza), z reguły wykonywany pod kontrolą kolposkopu.


PROWADZENIE CIĄŻY

USG genetyczne 11-13+6 tygodni ciąży wg zasad Fetal Medicine Foundation – umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości budowy płodu związanych z wadami genetycznymi. 

USG 4D, USG 3D 20-24 tydzień (tzw "USG połówkowe") polożnicze z kolorowym Dopplerem obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym budowy płodu i jego zachowania) – sondy przezpochwowa i przezbrzuszna – z dokumentacją video (DVD).

USG położnicze 33-36 tydzień (końcowe) – umożliwia m. in. ocenę dobrostanu płodu, szacunkowej masy ciała, położenia płodu.

USG przezpochwowe – ocena długości szyjki macicy (zagrożenie porodem przedwczesnym) – rutynowe w czasie każdej wizyty pacjentki ciężarnej.

KTG – kardiotokografia – ocena akcji serca płodu i czynności skurczowej macicy.. Zastosowanie aparatu SONICAID TEAM z czułymi sondami, szerokopasmowym zapisem oraz cyfrową analizą parametrów akcji serca płodu pozwala na precyzyjne i obiektywne nadzorowanie stanu płodu (zwłaszcza w trzecim trymestrze ciąży) oraz zagrożenia porodem przedwczesnym

Pessar położniczy – silikonowy krążek zakładany w przypadku przedwczesnego skracania się szyjki macicy i zagrożenia porodem przedwczesnym. W wielu przypadkach stanowi skuteczną alternatywę szwu zakładanego na szyjkę macicy w czasie zabiegu operacyjnego.

Detektory tętna plodu – Dopplerowskie urządzenia elektroniczne wypożyczane ciężarnym celem samodzielnego, całodobowego nadzoru nad płodem (wysłuchiwanie i automatyczne zliczanie uderzeń serca płodu). Umożliwiają wychwycenie niektórych nieprawidłowości stanu płodu i ewentualnie wczesną interwencję. Dodatkowo wzmacnia więź między matką/ojcem a płodem oraz zmniejsza niepokój ciężarnej. 

Badanie na obecność paciorkowca beta hemolizujacego


LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

Ocena hormonalna – konsultacja wyników badań hormonalnych, testy czynnościowe HSG - badanie drożności jajowodów – z kontrastem ExEm, pod kontrolą USG – więcej informacji: zobacz dział ULTRASONOGRAFIA.

USG – monitorowanie owulacji – więcej informacji: zobacz dział ULTRASONOGRAFIA.

Inseminacja domaciczna (IUI) – więcej informacji: zobacz dział ZABIEGI GINEKOLOGICZNE

Badanie nasienia (podstawowe, natychmiastowe) – zastosowanie mikroskopu Leica z układem kontrastu fazowego umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników badania nawet już w 60 minut od otrzymania materiału.


NIETRZYMANIE MOCZU

Elektrostymulacja mięsni dna miednicy – zastosowanie stymulacji mięsni w obszarze dna miednicy zwiększa ich napięcie, a przez to znacząco poprawia trzymanie moczu. Używane są sondy dopochwowe (jednorazowe, osobiste dla każdej pacjentki) współpracujące z wysokiej klasy cyfrowym aparatem BTL, co zapewnia nie tylko efektywność terapii ale także pełne bezpieczeństwo i komfort zabiegu.

Pessar pochwowy – silikonowa proteza przygotowywana indywidualnie i aplikowana dopochwowo u kobiet niemiesiączkujacych.

Laserowa plastyka ścian pochwy - stosujemy frakcyjny laser CO2 EdgeOne. Promień lasera aplikowany za pomocą zaawansowanego skanera dopochwowego punktowo pobudza cała powierzchnię błony śluzowej pochwy do wzmożonej odnowy. Pod śluzówką dochodzi do zwiększenia produkcji kolagenu, co prowadzi do odbudowy tkanki podtrzymującej cewkę moczową. Ściany pochwy stają się jędrniejsze, poprawia się napięcie mięśni dna miednicy oraz zwiększa się nawilżenie pochwy. Zabieg trwa ok. 20 minut, jest bezpieczny i niebolesny (stosujemy miejscowe znieczulenie żelowe). 

Często dla radykalnej poprawy w zakresie trzymania moczu wystarcza przeprowadzenie jednego zabiegu. Nie jest potrzebne szczególne przygotowanie przed zabiegowe (aktualne badanie cytologiczne i prawidłowy wynik badania ginekologicznego), zaś okres ograniczenia aktywności intymnej po zabiegu wynosi ok. tygodnia. Zabieg nie jest skuteczny w przypadkach nietrzymania moczu o dużym nasileniu.


PRZEWLEKŁE STANY ZAPALNE

Laser biostymulacyjny – stosowany w przypadkach przewleklych stany zapalnych i bólowych, a także celem przyspieszenia ustąpienia nieprawidlowości czynnościowych (torbiele jajnikowe). 

Zastosowanie sterowanego cyfrowo lasera BTL zapewnia krótki czas napromieniania i pelne bezpieczeństwo zabiegu.


ANTYKONCEPCJA

Poradnictwo – czynniki ryzyka, skuteczność, efekty kosmetyczne, metody naturalne.

IUD - antykoncepcyjna wkładka domaciczna - klasyczna (emitująca jony miedzi, srebra lub złota), lub hormonalna (Mirena). Stosujemy tylko certyfikowane CE wkładki producentów europejskich. Zestawy aplikacyjne jednorazowe, atraumatyczne. Zabieg założenia/usunięcia na życzenie ze znieczuleniem. Zawsze pod kontrolą trójwymiarowego obrazu USG położenia zainstalowanej wkładki.

Hormonalna: tabletki, plastry, ringi dopochwowe, iniekcje – dobór indywidualny.

Po współżyciu – stosowana doraźnie do 72 godzin po współżyciu.


LASEROWA PLASTYKA POCHWY

Zabieg laserowej plastyki pochwy gwarantuje ujędrnianie, obkurczanie, zwężanie, odmładzanie, i rewitalizację kobiecych narządów intymnych.

Zabieg jest absolutnie bezpieczny, nie grozi żadnymi powikłaniami, a pacjentki nie wymagają pozabiegowej hospitalizacji. Ma on na celu przywrócenie naturalnego pH pochwy, zwiększenie elastyczności jej ścianek, jak również lepszego ich napięcia oraz nawilżenia. Laser oddziałuje na ścianki, powodując ich fototermiczne napięcie oraz obkurczenie. Efektem jest stymulacja wytwarzania kolagenu w błonie śluzowej co daje zwiększenie elastyczności, napięcia i obkurczenia ścian. Wszystkie te czynniki wpływają na polepszenie jakości życia codziennego oraz seksualnego kobiety.

 

Zabieg laserowej plastyki pochwy niweluje również problemy wysiłkowego nietrzymania moczu. 

Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Pacjentki odczuwają tylko nieznaczne ciepło. W przypadku zewnętrznych narządów płciowych na 15 minut przed zabiegiem nakładany jest krem znieczulający, ale nie jest to konieczne.

Najczęściej potrzebny jest jeden zabieg. W przypadku  wysiłkowego nietrzymania moczu procedurę można powtórzyć dwu lub trzykrotnie. Zabieg wykonany u młodych kobiet po porodzie gwarantuje efekt do następnego porodu.

 

U kobiet w okresie przed menopauzą zaleca się wykonanie zabiegu laserowej plastyki pochwy jak najwcześniej. Pozwala to zminimalizować skutki związane z obniżeniem poziomu estrogenów. 

Laserowa plastyka pochwy nie wymaga przygotowań. Zabieg trwa około 10- 15 minut. Ewentualne kolejne zabiegi można powtarzać co 2 – 4 tygodnie. Pacjentka decyduje o ilości zabiegów, tak aby rezultat był zadowalający. W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu zwykle należy powtórzyć procedurę.

 

Po zabiegu laserowej plastyki pochwy pacjentka może wrócić do codziennej aktywności. Zalecana jest wstrzemięźliwość seksualna do 7 dni. Należy unikać gorących kąpieli, podnoszenia ciężarów oraz ograniczyć wysiłek fizyczny. Po zabiegu można niekiedy zaobserwować lekkie zaczerwienienie, obrzęk, dyskomfort, które zazwyczaj  mijają po około 1-2 dniach.

Przeciwwskazania – miesiączka, ciąża, infekcje stref intymnych, choroby nowotworowe

GENIX

środa - czwartek 10-19

ul. Romera 25 b

20-470 Lublin

+48 (81) 478 51 14

+48 (81) 749 01 85

Gabinet konsultacyjny Ryki

poniedziałek - wtorek 10-19

ul. Żytnia 8

08-500 Ryki

+48 602 886 278